Xe Chuyên Dùng Nam Á

Xe Chuyên Dùng Nam Á chuyên đóng các loại bồn citec: chở LPG, Chở Xăng Dầu, Chở Sữa ....trên các dòng xe

Hotline:  0972 84 35 36  --   Mr.Trung

wWw.xechuyendungnama.com.vn

Xe Tải Ben Vượt Địa Hình

Xe Chuyên Dùng Nam Á với màu sác và kiểu dáng mạnh mẽ tạo nên ấn tượng cho người sử dụng với các tính năng đặc biệt:
-Vận chuyển hàng hóa nhanh chóng
-Đảm báo an toàn trên từng cây số
-Vận hành êm ả, trơn tru

Hotline:  0972 84 35 36  -- Mr.Trung

wWw.xechuyendungnama.com.vn

xe chuyên dùng nam á.

Xe Chuyên Dùng Nam Á chuyên đóng mới, cải tạo Xe Ép Rác với thiết kế hoàn toàn phù hợp với điều kiện Việt Nam

Hotline:  0972 84 35 36  -- Mr.Trung

wWw.xechuyendungnama.com.vn

Xe chuyên dùng nam á

Hotline: 0972 84 35 36  --  Mr.Trung

Website: http://xechuyendungnama.com.vn/

Xe công mua mới chủ yếu là xe chuyên dùng

 Xe công mua mới chủ yếu là xe chuyên dùng

Theo Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội để phục vụ cho kỳ họp thứ 3, tháng 5/2017, Chính phủ cho biết, trong tổng số xe công tăng của năm 2016, xe chuyên dùng chiếm số lượng nhiều nhất với 951 xe

23,36% xe công đã hết "đát"

Thống kê riêng về biến động đối với xe công, báo cáo cho biết: Năm 2016, số xe ô tô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.166 chiếc với tổng nguyên giá 2.015,14 tỷ đồng. Trong đó: Khối Trung ương tăng 1.158 chiếc với tổng nguyên giá 1.194,22 tỷ đồng; khối địa phương tăng 1.008 chiếc với tổng nguyên giá 820,92 tỷ đồng.

Trong tổng số xe công tăng của năm 2016 thì có 1.002 xe tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng nguyên giá là 792,37 tỷ đồng; mua mới là 1.164 xe với tổng nguyên giá là 1.222,77 tỷ đồng. Trong số xe tăng do mua mới, xe chuyên dùng chiếm số lượng nhiều nhất, 951 xe.

Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá 1.094,50 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số xe ô tô công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc với tổng nguyên giá 23.986,30 tỷ đồng chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước, không biến động quá nhiều so với năm 2015.

Về chất lượng xe, tổng giá trị còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán đến 31/12/2016 là 7.435,07 tỷ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định.

Đến thời điểm báo cáo, số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn theo chế độ) là 8.710 chiếc, chiếm 23,36% tổng quỹ xe công.

Hoàn thành rà soát xe công

Năm 2016 là năm các cơ quan nhà nước tích cực triển khai kế hoạch thực thi Hiến pháp. Nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó có xe ô tôc ông có hiệu lực đi vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ yêu cầu hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện mua sắm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 32. Cụ thể: Đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh chỉ được mua sắm mới sau khi rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, mức giá theo quy định của pháp luật.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung sau khi các bộ, ngành và địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có mà còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32.

Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù, thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Quyết định số 32; xe ô tô chuyên dùng khác thực hiện mua sắm như quy định mua sắm đối với với xe ô tô phục vụ công tác chung.

Cũng trong năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức mới. Đến nay, 44/44 bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô của các Bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tăng cường việc khoán xe ô tô và xử lý xe ô tô dôi dư sau khi rà soát, sắp xếp lại theo hướng điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện thanh lý đối với xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định, việc bán, thanh lý thực hiện theo hình thức đấu giá công khai; chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe chuyên dùng đối với xe phù hợp với định mức xe chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Kinh Doanh
0972 84 35 36 - Mr Trung
trunglyoto@gmail.com
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0981 357 172 - Ms.Ngân
thaonganoto@gmail.com
Fanpage Facebook